Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulunun 7 Ağustos 2000 gün ve 24133 sayılı yazı ile kurulmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıflarında İngilizce,Almanca,Fransızca ve Arapça dilleri öğretilmektedir. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı YADAM olan Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 28.10.1995 tarih ve 22447 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe girerek faaliyetini sürdürmektedir….

MISYON: Selçuk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hazırlık Programında, Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere bir yıl süre ile haftada 25 saat olmak üzere yabancı dil ( İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça) dersleri verilmektedir. Öğrencilerin Yabancı bir dil edinimi ile onların dil ve kültürel inkişafına, kendi kültürel değerlerinin bilincine varmalarına katkı sağlaması yabancı dil öğretiminin ilkeleri arasında görülmektedir. Küreselleşen dünyada yabancı dilin önemini kavrayan, farklı dil ve kültürler ile eleştirel düşünebilen, iletişim kurabilen ve bilimsel gelişmeleri öğrendikleri yabancı dil ile ülkemize aktarabilen bireyler yetiştirmek Yabancı Diller Yüksekokulunun başlıca amacını teşkil etmektedir.